Capitolul I - Denumire, deviza si emblema

    Articolul 1
(1) Denumirea asociatiei nationale este Asociatia Internationala a Politistilor Sectia Romāna (I.P.A. Sectia Romāna).
(2) Denumirea organizatiei internationale este International Police Association (I.P.A.).

    Articolul 2
Deviza Asociatiei Internationale a Politistilor este "SERVO PER AMIKECO" (SERVICII PRIN PRIETENIE).

    Articolul 3
Emblemele Asociatiei Internationale a Politistilor, postate pe copertile 2 si 3, pot fi folosite numai de membrii I.P.A. Sectia Romāna si sunt protejate de lege, cu privire la copiere.


        Capitolul II - Prevederi generale

    Articolul 4
(1) I.P.A. Sectia Romāna este o organizatie nonguvernamentala, nonprofit, cu personalitate juridica si functioneaza pe baza legislatiei romāne īn vigoare si a Statutului International Police Association.
(2) Durata de functionare a I.P.A. Sectia Romāna este nelimitata.
(3) Sediul I.P.A. Sectia Romāna este īn municipiul Bucuresti, sectorul 4, Soseaua Oltenitei nr. 158 - 160.
(4) Aderarea la I.P.A. Sectia Romāna se face individual si se īntemeiaza pe vointa liber exprimata īn scris a celor ce doresc sa devina membri.
(5) Vointa celor 25 de membri fondatori a fost exprimata sub semnatura si consemnata īn Minuta din 31.08.1992 (anexa 1).
(6) I.P.A. Sectia Romāna este afiliata la International Police Association din data de 25 octombrie 1996, fapt atestat de "Diplōme d'affiliation internationale" (anexa 2).

    Articolul 5
(1) I.P.A. Sectia Romāna nu se va angaja īn nici o actiune care interfereaza activitatea unor partide politice.
(2) Īn numele I.P.A. Sectia Romāna nu se vor face declaratii publice pe teme politice, religioase sau de rasa.
(3) Toate publicatiile editate de I.P.A. Sectia Romāna vor fi īn consens cu prevederile al. (1) si (2).
(4) I.P.A. Sectia Romāna nu poate deveni membru al altei organizatii fara acceptul prealabil al Biroului Executiv Permanent al International Police Association.
(5) I.P.A. Sectia Romāna poate desfasura activitati comerciale potrivit statutului international si legislatiei romāne īn vigoare.
(6) Documentele I.P.A. Sectia Romāna, marcate cu intern, sunt confidentiale, nu vor fi date publicitatii si nici nu vor fi transmise persoanelor neautorizate.

    Articolul 6
(1) Pentru alinierea la prevederile Statutului International Police Association, notiunea de filiala, folosita īn O.G. nr. 26/2000, se asimileaza cu cea de regiune, iar cea de Consiliu Director se asimileaza celei de Comitet Executiv National, respectiv Comitet Executiv Regional.
(2) Sediile regiunilor se stabilesc de Comitetele Executive Regionale si pot fi aceleasi cu ale unitatilor teritoriale de politie sau ale celorlalte structuri din cadrul Ministerului de Interne. Īn raport de conditiile locale, sediul poate fi stabilit si īn alta locatie.
(3) Atāt sediul I.P.A. Sectia Romāna cāt si cele ale regiunilor, pot fi schimbate prin hotarārea Comitetului Executiv National, respectiv a Comitetelor Executive Regionale.

        Capitolul III - Scopul, obiectivele si atributiile I.P.A. Sectia Romāna

    Articolul 7
Scopul I.P.A. Sectia Romāna este crearea si dezvoltarea legaturilor de prietenie īntre membrii I.P.A..

    Articolul 8
Pentru realizarea scopului sau, I.P.A. Sectia Romāna īsi propune īndeplinirea urmatoarelor obiective:
a) promovarea respectului fata de lege, de ordinea nationala si internationala;
b) stimularea legaturilor de prietenie, īntrajutorare si respect reciproc;
c) cresterea prestigiului si a imaginii politiei īn rāndul populatiei;
d) promovarea si dezvoltarea activitatilor sociale, sportive, culturale si artistice;
e) dezvoltarea schimbului de experienta profesionala, pe plan intern si international;
f) crearea unei imagini favorabile Romāniei, pe plan extern;
g) promovarea si facilitarea īntālnirilor interne si internationale ale membrilor asociatiei si familiilor acestora;
h) schimbul de publicatii cu celelalte sectii nationale;
i) editarea revistelor si a altor publicatii ce promoveaza realizarea scopului I.P.A. Sectia Romāna;
j) informarea membrilor cu probleme de interes ale I.P.A..

    Articolul 9
Īn vederea realizarii obiectivelor propuse, I.P.A. Sectia Romāna are urmatoarele atributii:
a) organizarea de cursuri, conferinte, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, manifestari artistice, competitii sportive, schimburi bi si multilaterale si alte actiuni menite sa se realizeze sub deviza "SERVICII PRIN PRIETENIE";
b) cooperarea cu alte asociatii, fundatii si societati ale caror scopuri sunt apropiate;
c) atragerea de fonduri prin contributii din domeniu public, privat ori provenind de la membrii sai, de la simpatizanti sau din orice alte surse legale;
d) īnchirierea ori achizitionarea de bunuri mobile sau imobile;
e) acceptarea si acordarea de donatii, cadouri, sponsorizari sau ajutoare, īn bani ori bunuri;
f) realizarea de investitii, prestari de servicii, procurarea de mijloace fixe si alte bunuri materiale;
g) īnlesnirea obtinerii unor facilitati pentru membrii I.P.A. Sectia Romāna prin īncheierea si derularea unor contracte cu persoane fizice sau juridice;
h) īmprumutarea de bani sau ipotecarea bunurilor imobile din patrimoniul sau;
i) ajutorarea organizatiilor caritabile;
j) efectuarea oricaror activitati legale care conduc la īndeplinirea scopului si realizarea obiectivelor I.P.A. Sectia Romāna.

        Capitolul IV - Structura I.P.A. Sectia Romāna

    Articolul 10
(1) Membrii I.P.A. Sectia Romāna pot fi: de drept, asociati si extraordinari.
(2) Membrii de drept pot fi politisti (similari) activi sau pensionari, cetateni romāni, fara discriminare de rang, sex, culoare, limba sau religie.
(3) Membrii asociati pot fi politisti (similari) din alte tari.
(4) Membrii extraordinari pot fi sotiile (sotii) membrilor I.P.A. Sectia Romāna decedati.
(5) Nu pot fi membri ai I.P.A. Sectia Romāna persoanele care fac parte din partide politice sau care au fost īndepartate din structurile profesionale pentru īncalcarea deontologiei ori a drepturilor fundamentale ale omului sau legilor tarii.

    Articolul 11
(1) Īn vederea dobāndirii calitatii de membru I.P.A. Sectia Romāna, persoanele interesate vor prezenta Comitetelor Executive Regionale sau Comitetului Executiv National urmatoarele documente:
a) cerere de īnscriere (formular tipizat, emis de Comitetul Executiv National), īnsotita de 2 fotografii;
b) documente care atesta calitatea de politist (similar) activ, pensionar, vaduv(a);
c) copie a actului de identitate.
(2) Ulterior, Comitetul Executiv Regional sau National va emite o decizie de acceptare sau respingere a cererii solicitantului. Īn caz de solutionare favorabila, decizia va fi remisa Comitetului Executiv National īmpreuna cu dovada platii taxei de īnscriere a solicitantului, īn vederea emiterii legitimatiei.
(3) Legitimatiile de membru I.P.A. Sectia Romāna se emit numai de Comitetul Executiv National.
(4) Calitatea de membru I.P.A. Sectia Romāna se pierde īn urmatoarele situatii:
a) la cerere;
b) īn caz de excludere;
c) cānd devin membri ai unui partid politic;
d) prin deces;
e) prin dizolvarea I.P.A. Sectia Romāna.

    Articolul 12
(1) Īn plan teritorial, I.P.A. Sectia Romāna este constituita din regiuni.
(2) Regiunile se constituie prin hotarārea Adunarii Generale (Consiliului National), pe baza actului constitutiv, semnat de cel putin 50 de membri.
(3) Personalitatea juridica a regiunii se dobāndeste de la data īnscrierii īn Registrul asociatiilor si fundatiilor de la judecatoria īn a carei raza teritoriala īsi are sediul.
(4) Regiunile īsi desfasoara activitatea, exclusiv, īn zonele teritoriale unde au fost constituite.

        Capitolul V - Drepturile si obligatiile membrilor I.P.A. Sectia Romāna

    Articolul 13
Membrii I.P.A. Sectia Romāna au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la adunarile generale, sa aleaga sau sa fie alesi īn functiile de conducere ale asociatiei;
b) sa-si exprime opiniile personale cu privire la activitatea asociatiei sau a membrilor ei;
c) sa participe la activitatile organizate la nivel regional sau national;
d) sa foloseasca īnsemnele I.P.A., cu obligatia de a le restitui īn cazul īn care pierd calitatea de membri ai asociatiei;
e) sa utilizeze spatiile si dotarile I.P.A.;
f) sa beneficieze de serviciile oferite I.P.A. Sectia Romāna de diverse persoane fizice sau juridice;
g) sa primeasca ajutoare materiale sau banesti īn situatii deosebite.

    Articolul 14
Membrii I.P.A. Sectia Romāna au urmatoarele obligatii:
a) sa ia cunostinta si sa respecte prevederile Statutului si ale Regulamentelor emise de Comitetul Executiv National;
b) sa respecte legislatia romāna īn vigoare;
c) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor I.P.A. Sectia Romāna;
d) sa respecte hotarārile adoptate de Consiliul National, Comitetul Executiv National sau Comitetele Executive Regionale;
e) sa exercite cu responsabilitate atributiile functiilor īn care au fost alesi;
f) sa protejeze patrimoniul I.P.A. Sectia Romāna;
g) sa aiba un comportament ireprosabil īn toate activitatile organizate īn cadrul I.P.A. Sectia Romāna;
h) sa nu se implice īn probleme politice, religioase, rasiale etc., contrare scopului si obiectivelor I.P.A. Sectia Romāna;
i) sa achite la timp cotizatia si celelalte obligatii financiare ce privesc asociatia.

        Capitolul VI - Organele de conducere, administrare si control

    Articolul 15
(1) La nivel national, asociatia este condusa de Consiliul National, format din membrii Comitetului Executiv National si cāte un delegat din cadrul fiecarei regiuni.
(2) Consiliul National se īntruneste anual īn Conferinte si o data la 4 ani īn cadrul Congreselor.
(3) Competentele Consiliului National sunt:
a) stabilirea strategiei de īndeplinire a scopului si obiectivelor asociatiei;
b) aprobarea situatiilor financiare anuale;
c) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
d) modificarea Statutului I.P.A. Sectia Romāna;
e) alegerea membrilor Comitetului Executiv National si ai Comisiei de Cenzori;
f) orice alte atributii prevazute de lege sau īn prezentul Statut;
g) dizolvarea sau lichidarea I.P.A. Sectia Romāna, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.
(4) Īntrunirile Consiliului National sunt statutare īn prezenta a minimum 3/4 din numarul delegatilor cu drept de vot.
(5) Hotarārea Consiliului National este statutara daca īntruneste minim 3/4 din numarul delegatilor prezenti cu drept de vot.
(6) Hotarārile Consiliului National sunt obligatorii pentru toti membrii I.P.A. Sectia Romāna, precum si pentru toate regiunile.

    Articolul 16
(1) Īn intervalul dintre īntrunirile Consiliului National, problemele curente sunt rezolvate de Comitetul Executiv National, ca organ de administrare al I.P.A. Sectia Romāna.
(2) Comitetul Executiv National este ales de Consiliul National, din rāndul membrilor de drept si este format din 7 persoane: presedinte, secretar general, trezorier national si 4 vicepresedinti.
(3) Membrii Comitetului Executiv National sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi la expirarea mandatului.
(4) Īn Comitetul Executiv National pot fi alese persoane cu studii superioare, care au o vechime īn I.P.A. Sectia Romāna de cel putin 5 ani, din care 2 ani īntr-o functie de conducere la nivel national sau regional. Pentru functia de trezorier national sunt necesare studii superioare īn domeniul financiar-contabil, cu o vechime īn specialitate de minim 5 ani.
(5) Īn exercitarea atributiilor ce īi revin, Comitetul Executiv National prezinta Consiliului National:
a) raportul de activitate al asociatiei;
b) raportul de activitate al trezoreriei nationale, executia si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale;
c) propuneri de modificare a Statutului asociatiei;
d) proiecte de programe ale asociatiei.
(6) Comitetul Executiv National se īntruneste īn sedinte lunare, cānd:
a) emite decizii prin care asigura īndeplinirea hotarārilor Consiliului National si executarea sarcinilor curente ce revin I.P.A. Sectia Romāna;
b) valideaza actul constitutiv al noilor regiuni si afilierea acestora la I.P.A. Sectia Romāna;
c) conform prevederilor Statutului, poate sanctiona membrii Comitetelor Executive Regionale;
d) propune Consiliului National desfiintarea de regiuni.
(7) Comitetul Executiv National īmputerniceste Biroul Executiv Permanent cu functie executiva, pentru a īndeplini atributiile prevazute īn Statut, stabilite de Consiliul National sau de Comitet.
(8) Īn vederea stabilirii sarcinilor ce īi revin, Comitetul Executiv National are obligatia sa-si elaboreze un regulament intern.
(9) Membrii Comitetului Executiv National au dreptul si obligatia de a controla si īndruma activitatea membrilor Comitetelor Executive Regionale ori de cāte ori considera necesar.

    Articolul 17
(1) Īn intervalul dintre īntrunirile Comitetului Executiv National, functioneaza Biroul Executiv Permanent, ca organ executiv, format din presedinte, secretar general si trezorier national.
(2) Biroul Executiv Permanent īndeplineste urmatoarele sarcini:
a) solutioneaza problemele curente, operative si administrative ale I.P.A. Sectia Romāna;
b) īncheie acte juridice īn numele si pe seama I.P.A. Sectia Romāna;
c) aproba organigrama si politica cu privire la resursele umane;
d) avizeaza actul constitutiv al regiunilor ce urmeaza a fi īnregistrate la Registrul asociatiilor si fundatiilor;
e) angajeaza I.P.A. Sectia Romāna īn relatiile cu tertii;
f) pregateste materialele ce urmeaza a fi prezentate la īntrunirile Comitetului Executiv National;
g) asigura conducerea, īndrumarea si controlul activitatii curente a salariatilor din cadrul I.P.A. Sectia Romāna, sediul central, fiecare pentru personalul aflat īn coordonare;
h) propune Comitetului Executiv National componenta delegatiilor participante la īntālnirile internationale ale I.P.A..
(3) Documentele specifice activitatii I.P.A. Sectia Romāna vor fi semnate de minim 2 persoane din cadrul Biroului Executiv Permanent, cu respectarea specificitatii activitatii de secretariat fata de cea de trezorerie.

    Articolul 18
(1) Organul de conducere al unei regiuni este Adunarea Generala, formata din membrii asociati.
(2) Adunarile Generale ale regiunilor pot fi ordinare sau extraordinare.
(3) Adunarea Generala ordinara se īntruneste anual, cu cel putin 30 de zile calendaristice īnaintea expirarii datei de constituire, cu participarea membrilor asociati, sau prin reprezentare si este statutara daca participa cel putin 1/2 plus 1 din numarul total de membri. Īn calculul proportiei de 1/2 se vor lua īn considerare si īmputernicirile scrise ale membrilor I.P.A. Sectia Romāna care nu pot participa.
(4) Īn cazuri justificate, cu acordul Comitetului Executiv National, Comitetul Executiv Regional poate convoca Adunarea Generala extraordinara.
(5) Adunarea Generala pentru alegeri la nivel regional se desfasoara o data la 4 ani, cu cel putin 30 de zile calendaristice īnaintea datei constituirii, conform prevederilor din Regulamentul de organizare si functionare a asociatiei.
(6) Īn competenta Adunarii Generale intra:
a) analizarea activitatii Comitetului Executiv Regional si a cenzorilor;
b) aprobarea proiectelor de programe;
c) avizarea bugetului de venituri si cheltuieli propriu si a rezultatelor financiare;
d) alegerea membrilor Comitetului Executiv Regional si a cenzorilor;

    Articolul 19
(1) Īn intervalul dintre īntrunirile Adunarii Generale, problemele curente sunt rezolvate de Comitetul Executiv Regional. Acesta este ales de Adunarea Generala din rāndul membrilor de drept si este format din 5 persoane: presedinte, secretar, trezorier si 2 vicepresedinti.
(2) Membrii Comitetului Executiv Regional sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi la expirarea mandatului.
(3) La expirarea termenului de 4 ani, membrii Comitetului Executiv Regional sunt eliberati, de drept, din functii.
(4) La īnfiintarea regiunii, īn Comitetul Executiv vor fi alese persoane din rāndul membrilor fondatori. Īncepānd cu al doilea mandat, vor fi alese persoane care au o vechime de minim 2 ani īn I.P.A.. Īn functia de trezorier va fi ales un membru I.P.A. cu studii superioare īn domeniul financiar-contabil.
(5) Īn exercitarea atributiilor ce le revin, Comitetele Executive Regionale prezinta Adunarilor Generale:
a) raportul de activitate;
b) executia bugetului de venituri si cheltuieli īn anul precedent;
c) situatiile financiare anuale (balanta de verificare, procesul verbal de inventariere, procesul verbal de verificare īntocmit de comisia de cenzori);
d) proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
e) proiecte de programe.
(6) Comitetele Executive Regionale:
a) pot īncheia acte juridice numai īn nume propriu si pot īndepli orice alte atributii prevazute īn actul constitutiv, īn statut, īn hotarāri ale Consiliului National sau īn decizii ale Comitetului Executiv National;
b) aproba organigrama si politica cu privire la resursele umane;
c) īnainteaza Comitetului Executiv National propuneri de modificare a Statutului I.P.A. Sectia Romāna.
(7) Membrii Comitetelor Executive Regionale se īntrunesc īn sedinte trimestriale, pentru analiza activitatii.
(8) Īn raport cu tertii, regiunea este reprezentata de presedinte, secretar si trezorier.
(9) Membrii Comitetelor Executive Regionale sunt obligati sa puna la dispozitia membrilor Comitetului Executiv National orice informatie, document sau act solicitat de acestia īn legatura cu activitatea I.P.A. Sectia Romāna.

    Articolul 20
(1) Organul de control al I.P.A. Sectia Romāna este Comisia de Cenzori.
(2) Comisia de Cenzori se alege din rāndul membrilor de drept, cu respectarea conditiilor de studii superioare īn domeniul financiar contabil si vechime de minimum 5 ani īn aceasta specialitate.
(3) Comisia de Cenzori este constituita astfel:
a) un cenzor, īn cadrul regiunilor ce au pāna la 100 de membri;
b) 3 cenzori, la nivel national, precum si īn cadrul regiunilor ce au mai mult de 100 de membri, din care cel putin unul trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.
(4) Īn realizarea competentei lor, Comisiile de Cenzori sau cenzorul:
a) exercita controlul financiar intern;
b) verifica trimestrial modul īn care este administrat patrimoniul si informeaza Comitetul Executiv National sau Regional;
c) īntocmeste rapoarte anuale de activitate pe care le prezinta Consiliului National, respectiv Adunarii Generale;
d) poate participa la sedintele Comitetului Executiv National sau Regional, fara drept de vot;
e) īndeplineste orice alte atributii prevazute īn statut sau hotarāte de Consiliul National ori de Adunarea Generala regionala.
(5) Īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentului Statut, comisiile de cenzori au obligatia elaborarii regulamentelor interne de functionare.

        Capitolul VII - Patrimoniul I.P.A. Sectia Romāna

    Articolul 21
Īn vederea asigurarii functionarii legale si utilizarii de fonduri financiare si mijloace banesti, regiunile au obligatia de a se īnscrie la Registrul asociatiilor si fundatiilor, īn termen de cel mult 60 de zile de la data constituirii lor.

    Articolul 22
(1) Patrimoniul I.P.A. Sectia Romāna este constituit din mijloace fixe si alte bunuri materiale achizitionate din fonduri proprii sau atrase, fonduri banesti, venituri care nu se supun impozitului pe profit si alte venituri, potrivit legislatiei īn vigoare.
(2) Veniturile care nu se supun impozitului pe profit sunt cele prevazute de art. 15 (2) din Codul fiscal, dintre care:
a) cotizatiile;
b) taxele de īnscriere ale membrilor;
c) contributiile banesti sau īn natura;
d) taxele de īnregistrare stabilite potrivit legislatiei īn vigoare;
e) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
f) donatiile;
g) banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
h) dividendele si dobānzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
i) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
j) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
k) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strāngere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate īn scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
l) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate īn proprietatea I.P.A. Sectia Romāna, altele decāt cele care sunt sau au fost folosite īntr-o activitate economica;
m) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate īn anul curent sau īn anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor I.P.A. Sectia Romāna, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
n) veniturile realizate din despagubiri primite de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decāt cele care sunt utilizate īn activitatea economica;
o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III din Codul fiscal.

    Articolul 23
(1) Toti membrii I.P.A. Sectia Romāna sunt obligati la plata unei cotizatii anuale, al carei cuantum se stabileste de Consililul National.
(2) Plata cotizatiei se dovedeste cu timbrul eliberat de International Police Association si aplicat pe verso-ul legitimatiei.
(3) Cotizatia se retine lunar, pe statul de plata al salariilor si se vireaza īn contul bancar al regiunii respective.
(4) Cotizatia se retine īn anul īn curs pentru anul urmator.
(5) Regiunile vireaza īn contul I.P.A. Sectia Romāna, īn lunile noiembrie sau decembrie ale fiecarui an, 35% din cotizatia datorata de membrii lor.

    Articolul 24
Bunurile din patrimoniul I.P.A. Sectia Romāna sunt gestionate de cei ce le au īn primire, care raspund material, civil sau penal de eventualele daune produse.

    Articolul 25
(1) Administrarea patrimoniului se realizeaza pe baza bugetului de venituri si cheltuieli.
(2) Comitetele Executive Regionale au obligatia īntocmirii proiectelor de buget pe care le īnainteaza Comitetului Executiv National, anual, cu minim 45 de zile calendaristice īnaintea datei īntrunirii Consiliului National.
(3) Dupa īntocmirea bugetului propriu si centralizarea celor regionale, Comitetul Executiv National īntocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al I.P.A. Sectia Romāna pe care-l supune aprobarii Consiliului National.
(4) Dupa aprobare, bugetele de venituri si cheltuieli ale regiunilor se restituie acestora. Orice modificare ulterioara a bugetului se poate face de catre regiuni numai cu aprobarea Comitetului Executiv National.

    Articolul 26
Regiunile au obligatia organizarii si conducerii contabilitatii, pāna la realizarea balantei de verificare. Aceasta va fi transmisa trezoreriei nationale semestrial, pāna la 20 iulie pentru semestrul I si pāna la 10 februarie pentru semestrul II.

    Articolul 27
(1) Īn termen de cel mult 30 de zile de la data īnscrierii lor la justitie, regiunile au obligatia obtinerii de la organele locale ale Ministerului Finantelor Publice a Codului de Īnregistrare Fiscala.
(2) Dupa obtinerea Codului de Īnregistrare Fiscala, regiunile au obligatia de a-si deschide cont la banca indicata de trezoreria nationala a asociatiei.

    Articolul 28
(1) Īn cadrul I.P.A. Sectia Romāna este obligatorie efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului asociatiei, atāt la nivel national, cāt si la nivel regional.
(2) Inventarierea anuala se va desfasura īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, īn perioada 01.12. - 20.01, rezultatele fiind consemnate īntr-un proces verbal ce va fi verificat si avizat de comisia de cenzori.

    Articolul 29
(1) Situatiile financiare anuale ale I.P.A. Sectia Romāna se vor realiza numai la nivel national, de catre trezoreria nationala.
(2) Pentru īntocmirea situatiilor financiare anuale, regiunile vor trimite, pāna la data de 10 februarie ale fiecarui an, balanta de verificare analitica, procesul verbal de inventariere si procesul verbal realizat de comisia de cenzori.
(3) Regiunilor li se interzice īntocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale la administratiile financiare teritoriale.

    Articolul 30
Pentru asigurarea legalitatii operatiunilor de īncasari, plati si cheltuieli, precum si a evidentei financiar-contabile, documentele vor fi verificate de catre trezorier, prin exercitarea controlului financiar preventiv propriu, atāt la nivel national cāt si regional.

    Articolul 31
Īn vederea asigurarii functionalitatii administrative se pot efectua īncadrari de personal, īn baza prevederilor Codului muncii sau Codului civil, conform schemelor organizatorice aprobate īn prealabil de Comitetul Executiv National sau Regional.

    Articolul 32
(1) Pentru realizarea scopului si obiectivelor I.P.A. Sectia Romāna, regiunilor si membrilor asociatiei li se pot acorda sponsorizari, donatii, cadouri, ajutoare banesti si materiale etc..
(2) Membrii care contribuie la cresterea veniturilor asociatiei prin atragerea unor persoane juridice sau fizice care sponsorizeaza, doneaza sau contribuie cu bani sau bunuri, pot primi stimulente banesti, stabilite, īn procente, prin decizia Comitetului Executiv National sau Regional.

        Capitolul VIII - Sanctiuni ce se pot aplica membrilor I.P.A. Sectia Romāna

    Articolul 33
Īn functie de gravitatea abaterilor savārsite, membrii I.P.A. Sectia Romāna pot fi sanctionati cu:
a) avertisment;
b) excludere.

    Articolul 34
(1) Se sanctioneaza cu avertisment:
a) neplata cotizatiei pe o perioada de 6 luni consecutive;
b) neachitarea la termen a celorlalte obligatii financiare fata de asociatie;
c) orice fapte care produc perturbari bunului mers al activitatii I.P.A. Sectia Romāna.
(2) Se sanctioneaza cu excludere:
a) neplata cotizatiei pe timp de un an;
b) primirea a doua sanctiuni cu avertisment īn decurs de 12 luni;
c) actiunile ce duc la discreditarea I.P.A. Sectia Romāna;
d) īndepartarea din structurile Ministerului de Interne (similare), pentru īncalcarea normelor deontologiei profesionale, a drepturilor fundamentale ale omului sau a legilor tarii;
e) condamnarea definitiva pentru o fapta penala, savārsita cu intentie;
f) nerespectarea, cu intentie, a hotarārilor Consiliului National, deciziilor Comitetului Executiv National sau Comitetelor Executive Regionale;
g) alte fapte grave, apreciate prin hotarārea Consiliului National ca fiind vadit contrare scopului si obiectivelor I.P.A. Sectia Romāna.
(3) Sanctiunile cu avertisment si excludere pot fi aplicate de Comitetul Executiv National sau de Comitetele Executive Regionale, dupa caz.

    Articolul 35
(1) Īmpotriva sanctiunilor primite, se poate face contestatie īn termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare. Contestatia se īnainteaza īn scris Comitetului Executiv care a aplicat sanctiunea.
(2) Īn cazul sanctiunilor aplicate de Comitetul Executiv Regional, contestatiile se īnainteaza, īn termen de 30 zile calendaristice de la primire, Comitetului Executiv National, care īn termen de 30 de zile calendaristice emite o decizie definitiva, ce va fi comunicata partilor interesate.
(3) Īn cazul sanctiunilor aplicate de Comitetul Executiv National,contestatia se solutioneaza de Consiliul National, la prima sa īntrunire.
(4) Īn cazul sanctiunilor aplicate de Consiliul National, cel īn cauza se poate adresa Judecatoriei de pe raza sectorului 4 Bucuresti;
(5) Pāna la solutionare, contestatia nu suspenda obligatiile fata de I.P.A. Sectia Romāna, inclusiv cele de ordin financiar.

    Articolul 36
(1) Comitetul Executiv National are dreptul de a sanctiona cu avertisment membrii Comitetelor Executive Regionale sau ai comisiilor de cenzori de la acest nivel, care nu īsi īndeplinesc obligatiile aferente functiilor, cu privire la:
a) neīnscrierea regiunii īn Registrul asociatiilor si fundatiilor īn cel mult 90 de zile calendaristice de la constituirea ei;
b) neobtinerea Codului de Īnregistrare Fiscala īn termen de 90 de zile calendaristice de la constituirea regiunii;
c) neefectuarea inventarierii anuale a patrimoniului regiunii, īn perioada 01 decembrie - 31 ianuarie;
d) neefectuarea controlului financiar intern cel putin o data pe an;
e) neīntocmirea procesului verbal de verificare a situatiilor financiare anuale;
f) netransmiterea documentelor financiar contabile necesare realizarii situatiei financiare anuale a I.P.A. Sectia Romāna, pāna la data de 15 februarie;
g) netransmiterea lucrarilor solicitate de oricare dintre membrii Comitetului Executiv National, la termenele stabilite de acestia.
(2) Cei sanctionati potrivit prevederilor de mai sus nu au dreptul de a mai candida la primele alegeri dupa aplicarea sanctiunii, pentru o functie īn Comitetul Executiv National, Comitetele Executive Regionale sau īn Comisiile de Cenzori.

    Articolul 37
Depasirea termenelor de la Articolul 36, alineatul (1), literele a), b) si c) cu mai mult de 90 de zile, da dreptul Comitetului Executiv National sa propuna Consiliului National desfiintarea regiunii īn cauza.

        Capitolul IX - Dizolvarea

    Articolul 38
(1) Dizolvarea I.P.A. Sectia Romāna sau a unei regiuni se poate produce de drept, prin hotarāre judecatoreasca sau prin hotarārea Adunarii Generale (Consiliului National).
(2) Daca I.P.A. Sectia Romāna se dizolva, dupa īnchiderea conturilor si clarificarea problemelor financiare, toate bunurile vor fi transferate, vāndute sau cedate, īn conformitate cu hotarārea Consiliului National.

       Capitolul X - Prevederi finale

    Articolul 39
(1) Detalierea prezentului Statut se va realiza prin Regulamentul de organizare si functionare a I.P.A. Sectia Romāna, ce va fi elaborat de Comitetul Executiv National īn termen de 90 de zile calendaristice de la data intrarii īn vigoare a prezentului.
(2) Activitatea financiar-contabila a asociatiei va fi detaliata printr-un Regulament de organizare si functionare a trezoreriei nationale a asociatiei ce va fi emis īn termen de 90 de zile calendaristice de la data intrarii īn vigoare a prezentului.

    Articolul 40
(1) Prezentul Statut intra īn vigoare īncepānd cu 31.03.2009, data la care īsi īnceteaza valabilitatea Statutul editat anterior.
(2) Cu aceeasi data īsi īnceteaza valabilitatea si Regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei Internationale a Politistilor Sectia Romāna emis anterior.
(3) Prezentul Statut este semnat de membrii Comitetului Executiv National:
a) presedinte, profesor universitar doctor Costica Voicu;
b) secretar general, doctor inginer Iulian Medrea;
c) trezorier national, doctor economist Florian Safta;
d) vicepresedinte, profesor universitar doctor Lazar Cārjan;
e) vicepresedinte, conferentiar universitar doctor Mihail David;
f) vicepresedinte, Dumitru Derscanu;
g) vicepresedinte, doctor Ion Gherghita.


Presedinte,
Prof. univ. dr. COSTICA VOICU
Secretar General,
Dr. ing. IULIAN MEDREA
Trezorier National,
Dr. ec. FLORIAN SAFTA
Vicepresedinti,
Prof. univ. dr. LAZAR CĀRJAN
Conf. univ. dr. MIHAIL DAVID
DUMITRU DERSCANU
Dr. ION GHERGHITA

Arthur Trop