Arthur Trop
  HOTARĀREA COMITETULUI EXECUTIV REGIONAL
nr. 1 din 14.01.2010


     Īn conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) si art.4 alin. (6) si (8) din Statul I.P.A. -
Sectia Romāna, Regiunea 3 Dolj, Comitetul Executiv Regional hotaraste :
     Art.1. Aproba  Normele metodologice privind acordarea de ajutoare, recompense si premii din fondurile I.P.A. - Regiunea 3 Dolj.
     Art.2. Presedintele si trezorierul Comitetului Executiv al Regiunii 3 Dolj raspund de respectarea īntocmai a Normelor susmentionate, pe care le vor aduce la cunostinta tuturor membrilor Regiunii.
     Art.3. Prezenta hotarāre intra īn vigoare odata cu adoptarea si semnarea ei.


PRESEDINTE EXECUTIV,

VĪNTURIS DUMITRU-LAURENTIUNORME METODOLOGICE
privind acordarea de ajutoare, recompense si premii din fondurile I.P.A. - Regiunea 3 Dolj


   Potrivit prevederilor art.3 alin. (1) si art.4 alin. (6) si (8) din Statul I.P.A. - Sectia Romāna, Regiunea 3 Dolj, fondurile banesti ale Regiunii pot fi utilizate pentru :
- investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate activitatilor Regiunii ;
- cheltuieli administrativ-gospodaresti ;
- recompensarea, cu cadouri, a personalului Regiunii(inclusiv membrii de familie ai acestora) care s-au remarcat īn mod deosebit;
- acordarea de donatii, sponsorizari, ajutoare - exprimate īn bani sau īn natura.

   Art. 1. Regiunea 3 Dolj, pentru īndeplinirea caracterului social, poate sprijini si acorda membrilor sai(inclusiv membrilor de familie ai acestora) recompense si ajutoare, astfel :
a) cadouri, recompense īn bani sau obiecte celor care au obtinut rezultate deosebite īn plan profesional, artistic, cultural sau sportiv;
b) acordarea de cadouri unor delegatii oficiale;
c) ajutor pentru cheltuieli de īnmormāntare;
d) alte tipuri de ajutoare.

   Art. 2. Acordarea recompenselor se face cu aprobarea Comitetului Executiv Regional, la propunerea vicepresedintilor de profil, dupa dezbaterea īn sedintele periodice(materializāndu-se īn procesul verbal de sedinta), avāndu-se īn vedere urmatoarele :
- Recompensarea membrilor asociatiei se va putea efectua la propunerea Comitetului Executiv Regional, cu aprobarea presedintelui executiv al regiunii;
- Cuantumul recompensei (valoarea cadoului/premiului) nu poate depasi 1.000 RON brut, sumele fiind impozitate conform reglementarilor legale īn vigoare.

   Art. 3. Acordarea de cadouri delegatiilor oficiale se va efectua īn limita sumei de 100 RON/persoana invitata oficial.
     Īn cazuri deosebite, valoarea unitara/persoana poate ajunge la suma de 150 RON, cu avizul prealabil al trezorierului si aprobarea presedintelui executiv al Regiunii, īn baza unei note de fundamentare.
    
     Art. 4. Ajutorul pentru cheltuieli de īnmormāntare se poate acorda membrilor Regiunii si membrilor de familie ai acestora, respectiv sot/sotie, copiii si parintii membrului IPA. Documentele necesare acordarii acestui tip de ajutor umanitar sunt :
     - cererea scrisa a membrului IPA sau a unuia dintre membrii sai de familie (Anexa nr. 1);
     - copia certificatului de deces;
     - copia certificatului de casatorie, dupa caz (pentru legatura de nume);
     - copia certificatului de nastere, dupa caz (pentru legatura de nume);
     - copia cartii de identitate a persoanei care solicita/ridica ajutorul.
     Documentele mentionate se prezinta secretarului Comitetului Executiv Regional si se aproba de presedintele executiv al Regiunii, prilej cu care se īntocmeste o nota scrisa din care sa rezulte masura propusa (Anexa nr.2).
     Cuantumul acestui tip de ajutor este īn suma de 300 RON pentru cazul decesului unui membru IPA, sot/sotie/copil si de 150 RON pentru parintii membrului IPA si se acorda īn conditiile īn care lichiditatile aflate īn contul bancar la momentul respectiv permit acordarea ajutorului sus mentionat. Īn cazul īn care nu exista disponibilitati banesti īn momentul depunerii documentelor necesare acordarii ajutorului umanitar, acesta se poate acorda ulterior, conform aprobarii presedintelui executiv al Regiunii, cānd exista fonduri disponibile.

     Art. 5. Alte tipuri de ajutoare, ca urmare a unor calamitati naturale, dezastre sau alte evenimente neprevazute, se pot acorda la propunerea Comitetului Executiv Regional, pe baza unei note de fundamentare, cu avizul trezorierului si aprobarea presedintelui executiv al Regiunii. Se acorda īn conditiile īn care lichiditatile aflate īn contul bancar la momentul respectiv permit acordarea ajutorului. Īn cazul īn care nu exista disponibilitati banesti īn momentul īntocmirii notei de fundamentare, acesta se poate acorda ulterior, conform aprobarii presedintelui executiv al Regiunii, cānd exista fonduri disponibile.

     Art. 6. Ajutoarele prevazute la articolele 4 si 5 nu se supun impozitarii, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
    
     Art. 7. Prezentele norme metodologice se aplica odata cu aprobarea si semnarea hotarārii. Anexele cu modelele cererii si al notei prevazute la art.4 fac parte integranta din prezenta hotarāre.
    
    
    
PRESEDINTE EXECUTIV     - VĪNTURIS DUMITRU-LAURENTIU _________________

SECRETAR                        - VLADUTOIU TUDOR-FLORIN  ______________________

VICEPRESEDINTI               -  CIOACA TONI-DANIEL _____________________________

                                       - ANDRONACHE OVIDIU-MANUEL__________________


TREZORIER                       - SANDOIU ALIN-DARIUS_____________________________

                   
                          

Anexa nr. 1
      MODEL


DOMNULE PRESEDINTE,     Subsemnatul ____________________________________________, membru IPA- Regiunea 3 Dolj, va rog sa binevoiti a aproba acordarea unui ajutor pentru cheltuieli de īnmormāntare avānd īn vedere decesul  _______________________________________________________________________


     Anexez prezentei cereri :
     - copia certificatului de deces;
     - copia certificatului de casatorie, dupa caz, pentru dovedirea legaturii de nume;
     - copia certificatului de nastere, dupa caz, pentru dovedirea legaturii de nume;
     - copia cartii mele de identitate.

     Data : __________________                     Semnatura :__________

    
     Domnului Presedinte executiv al Comitetului Executiv al I.P.A. - Regiunea 3 Dolj


                   
                        
                                     


Anexa nr. 2
       MODELA P R O B
PRESEDINTE EXECUTIV,

_________________     Data : ___________, la sediul I.P.A.- Regiunea 3 Dolj
     Urmare a solicitarii ____________________________________________________, membru al I.P.A. - Regiunea 3 Dolj, de a i se acorda un ajutor
                                           (Doamnei, Domnului)
  pentru cheltuieli de īnmormāntare avānd īn vedere decesul ________________________________________
     Analizānd cererea, īn conformitate cu prevederile art. 1,4 din Normele metodologice privind acordarea de ajutoare, recompense si premii din fondurile I.P.A. - Regiunea 3 Dolj, i se acorda un ajutor īn valoare de _________________
     Pentru care am īncheiat prezenta NOTA, īn 2 exemplare, din care unul pentru membrul I.P.A. si unul pentru evidenta contabila a asociatiei.

     AM PRIMIT :
     _____________
(semnatura persoanei care
       ridica ajutorul)


Īntocmit : SECRETAR _________________

Am predat: TREZORIER __________________